AT45DB641E-CCUN2B-T

AT45DB641E-CCUN2B-T图片1
AT45DB641E-CCUN2B-T图片2
AT45DB641E-CCUN2B-T图片3
AT45DB641E-CCUN2B-T图片4
AT45DB641E-CCUN2B-T概述

Flash Serial-SPI 1.8V/2.5V/3.3V 64Mbit 64M x 1Bit 9Pin UBGA T/R

闪存 存储器 IC 64Mb(256 字节 x 32K 页) SPI 9-UBGA(6x6)


得捷:
IC FLASH 64MBIT SPI 85MHZ 9UBGA


贸泽:
Flash Memory 64Mb, 1.7V, 85Mhz SPI Serial Flash


艾睿:
Flash Serial-SPI 1.8V/2.5V/3.3V 64M-bit 8M x 8 7ns 9-Pin UBGA T/R


安富利:
Flash Serial-SPI 1.8V/2.5V/3.3V 64Mbit 64M x 1bit 9-Pin UBGA T/R


TME:
Memory: Serial Flash; 64Mbit; SPI / RapidS; 85MHz; 1.7÷3.6V; UBGA9


AT45DB641E-CCUN2B-T中文资料参数规格
技术参数

工作电压 1.7V ~ 3.6V

时钟频率 85 MHz

位数 8

存取时间Max 7 ns

工作温度Max 85 ℃

工作温度Min 40 ℃

电源电压 1.7V ~ 3.6V

电源电压Max 3.6 V

电源电压Min 1.7 V

封装参数

安装方式 Surface Mount

引脚数 9

封装 UBGA-9

外形尺寸

封装 UBGA-9

物理参数

工作温度 -40℃ ~ 85℃

其他

产品生命周期 Active

包装方式 Tape & Reel TR

符合标准

RoHS标准 RoHS Compliant

含铅标准 无铅

数据手册

在线购买AT45DB641E-CCUN2B-T
型号: AT45DB641E-CCUN2B-T
描述:Flash Serial-SPI 1.8V/2.5V/3.3V 64Mbit 64M x 1Bit 9Pin UBGA T/R

锐单商城 - 一站式电子元器件采购平台