AT45DQ321-CCUF-T

AT45DQ321-CCUF-T概述

NOR闪存 9Ball BGA, IND TEMP, QUAD, 2.3V, T&R

FLASH Memory IC 32Mb 528 Bytes x 8192 pages SPI 104MHz 9-UBGA 6x6


得捷:
IC FLASH 32MBIT SPI 104MHZ 9UBGA


贸泽:
NOR闪存 9Ball BGA, IND TEMP, QUAD, 2.3V, T&R


艾睿:
32-MBIT DATAFLASH WITH EXTRA 1-MBITS, 2.3V MINIMUM SPI SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL-I/O AND QUAD-I/O SUPPORT


TME:
Memory: Serial Flash; 16Mbit; 85MHz; 2.3÷3.6V; UBGA9


AT45DQ321-CCUF-T中文资料参数规格
技术参数

工作电压 2.3V ~ 3.6V

时钟频率 85 MHz

电源电压 2.3V ~ 3.6V

封装参数

安装方式 Surface Mount

封装 UBGA-9

外形尺寸

封装 UBGA-9

物理参数

工作温度 -40℃ ~ 85℃

其他

产品生命周期 Not For New Designs

包装方式 Tape & Reel TR

符合标准

RoHS标准 RoHS Compliant

含铅标准 无铅

数据手册

在线购买AT45DQ321-CCUF-T
型号: AT45DQ321-CCUF-T
描述:NOR闪存 9Ball BGA, IND TEMP, QUAD, 2.3V, T&R
替代型号AT45DQ321-CCUF-T
型号/品牌 代替类型 替代型号对比

AT45DQ321-CCUF-T

Adesto Technologies

当前型号

当前型号

AT45DQ321-CCUD-T

Adesto Technologies

功能相似

AT45DQ321-CCUF-T和AT45DQ321-CCUD-T的区别

锐单商城 - 一站式电子元器件采购平台