AS7C4098A-20TCN

AS7C4098A-20TCN图片1
AS7C4098A-20TCN图片2
AS7C4098A-20TCN图片3
AS7C4098A-20TCN概述

SRAM Chip Async Single 5V 4M-Bit 256K x 16 20ns 44Pin TSOP-II

SRAM - 异步 存储器 IC 4Mb(256K x 16) 并联 20 ns 44-TSOP2


得捷:
IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP2


立创商城:
AS7C4098A 20TCN


TME:
Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 4.5÷5.5V; 20ns; TSOP44 II


AS7C4098A-20TCN中文资料参数规格
技术参数

工作电压 4.5V ~ 5.5V

存取时间 20 ns

电源电压 4.5V ~ 5.5V

封装参数

安装方式 Surface Mount

封装 TSOP-44

外形尺寸

封装 TSOP-44

物理参数

工作温度 0℃ ~ 70℃ TA

其他

产品生命周期 Active

符合标准

RoHS标准 RoHS Compliant

含铅标准 无铅

数据手册

在线购买AS7C4098A-20TCN
型号: AS7C4098A-20TCN
描述:SRAM Chip Async Single 5V 4M-Bit 256K x 16 20ns 44Pin TSOP-II
替代型号AS7C4098A-20TCN
型号/品牌 代替类型 替代型号对比

AS7C4098A-20TCN

Alliance Memory 联盟记忆

当前型号

当前型号

AS7C4098A-15TIN

联盟记忆

类似代替

AS7C4098A-20TCN和AS7C4098A-15TIN的区别

AS7C4098A-15TCN

联盟记忆

类似代替

AS7C4098A-20TCN和AS7C4098A-15TCN的区别

锐单商城 - 一站式电子元器件采购平台