090700400100

DigiKey

090700400100

HARTING M8 SENSOR ACTUATOR BOX,

品牌:HARTING

库存:0

货期: 1~2工作日 7~10工作日

销售单价: 1+ 需询价
最低起订

Mouser

090700400100

HARTING M8 SENSOR ACTUATOR BOX,

品牌:HARTING

库存:0

货期: 1~2工作日 7~10工作日

销售单价: +
最低起订

090700400100

属性 参数值
品牌: HARTING
包装: 散装
封装/外壳: *
系列: har-SAB
零件状态: 停产
配件类型: 触动器盒
颜色: 黑色
特性: 4 个连接器开孔
配套使用/相关产品: 圆形连接器
材料: -
外壳尺寸 - 插件: M8
温度:

锐单logo

型号:

品牌:

供货:锐单

库存: MPQ:4000 MOQ:1

单价:

货期:1-2天

+ -

单价:¥0.00总价:¥0.00

锐单商城 - 一站式电子元器件采购平台